Bohatý odpolední program nabídl největší středověkou bitvu ve střední Evropě, rytířské turnaje, ukázky středověkých řemesel a dalších dobových aktivit, mezi které patřil také turnaj v soule, tedy středověkém rugby. Na své si přišli také fanoušci dobrého jídla a pití, pochutnat si mohli například na rožněném vepřovém či tradiční středověké medovině.

Stát rytířem se mohli na chvíli i ti nejmenší návštěvníci. Mohli si totiž zastřílet z luku a kuše, nebo si vyzkoušet středověkou zbroj či oděv. Před samotnou bitvou si pak malí rytíři mohli vyzkoušet, jaké je to bojovat v kulisách bitvy. Návštěvníci měli také jedinečnou možnost navštívit část ležení, prohlédnout v akci si mohli i cvičení dravých ptáků k lovu, s komentářem sokolníka.


„Jsme rádi, že navzdory nepříliš příznivému počasí se akce konala za obvyklého zájmu diváků," hodnotil akci pro Kladenský deník Petr Šrámek z Libušínského spolku přátel historie, který zároveň informoval, že na bitvu přišlo něco málo přes čtyři tisíce diváků.

Příběh bitvy navazoval na předešlý rok, kdy byl Jindřich ze Samopše zbaven svého rodového sídla. Letošní dění zavedlo diváky do bažin, ve kterých stál opuštěný kostel, kde bydlel jako poustevník Jindřichův strýc. Jindřich se zde připravoval na zpětné dobytí svého opevněného sídla, avšak netušil, že jeho úhlavní sok ho v bažinách vystopoval a chystá se Jindřicha zničit.


„Jindřich ze Samopše užil své posily k tomu, aby zahrály legendu, která se o místě traduje. Vojáci předstírali, že jsou hladoví duchové mrtvých, díky čemuž se armáda protivníků rozprchla a Jindřich tak zvítězil," vysvětlil Petr Šrámek.

Celý příběh by se měl uzavřít příští rok, kdy se Jindřich se svým protivníkem sejde tváří v tvář na bitevním poli. Tam by se definitivně mělo rozhodnout, který z nich je lepší.