V prostorách glorietu před muzeem se představilo čtrnáct těles reprezentujících jednotlivé kraje. Střední Čechy pak zastupoval sbor Zvonky z Mnichova Hradiště. Jako hosté vystoupily zpěvačka Lucie Bílá, kterou doprovázel chlapecký sbor Boni pueri pod vedením Pavla Horáka, a smíšený sbor Sund Blandakor z Norska.

Záštitu nad celou akcí převzal předseda senátu Přemysl Sobotka. "Když jsem zde byl před rokem, tak mě tato přehlídka dětských souborů velmi potěšila. Do míst, jakými jsou Lidice, přijíždíme s pokorou a smutkem. Jsem proto rád, že se sem mohu letos vrátit i s pocitem radosti, že zde opět uslyšíme talentované děti, které bezděky naplňují heslo Lidice musí žít," prohlásil Sobotka.