Takové bývají inscenace občanského sdružení Taška Kladno, jež se věnuje dramaterapii. Herci jsou hendikepovaní klienti ze Zahrady, poskytovatele sociálních služeb Kladno. Také zde herci společně každou středu zkouší.

Taška Kladno nyní spustila projekt s názvem Poznejme se divadlem, který určen žákům základních a středních škol. První představení se konalo ve středu v kladenském gymnáziu.

„V rámci výuky se studenti seznámí s naším netradičním divadlem. Úplně poprvé jsme toto sehráli pro žáky několika základních škol už minulý rok, abychom zjistili, zda je o projekt zájem, což účel splnilo. Teď se snažíme získat grant, abychom mohli vystoupit na co nejvíce školách. Navíc máme mnoho hlasů. Taková živá hodina dá studentům více, než když si o tom budou týden vyprávět," řekl Kladenskému deníku Václav Rudovský.

Gymnazisté viděli představení Špalíček pohádek. Hra se skládala z několika známých říkadel Františka Hrubína. Poté mohli zhlédnout dva filmy, které také natočila Taška Kladno a následovala diskuse.
„Nedávno se nám vyměnila půlka souboru. Změna je způsobena tím, že se z části herců stali pracující lidé. Mají své zaměstnání, což je také jeden z našich cílů," dodal Rudovský.

Kratší říkadla Špalíčku pohádek klientům umožňují se velmi dobře orientovat v hlavních i vedlejších rolích a snadněji při nich udrží pozornost. „Lehce se pamatují a mají energii. Všechny to tak více baví a navíc se postupně prostřídají. Každý chvilku hraje hlavní roli. Říkadel můžeme nacvičit mnoho a pak z nich udělat představení dlouhé dvacet minut nebo naopak dvě hodiny," okomentoval Milan Iléš z Tašky Kladno.

Při zkouškách už má každý svou roli pevně danou. Kromě cvičení si ovšem užijí také spoustu legrace. Vše se ani do detailu nazkoušet nedá, proto musí být herci Tašky velmi pohotoví a často improvizovat.
Nové inscenace vznikají spontánně. „Někdo nemá schopnost dobře a jasně mluvit, čili mu dáme více prostoru v pohybu. Všichni jsou si v rámci svým možností rovni. Navzájem si velmi fandí a tleskají si," vyjádřila se Naďa Rudovská.

Samotnému zkoušení předcházela praktická cvičení, podle nichž jsou pak klientům přidělovány role. „Učili se třeba otevírat imaginární dveře, vejít do místnosti a říci dobrý den. Tak jsme poznali, kdo může mít víceslovnou roli a kdo je pohybově nadaný," dodal Milan Iléš.

V souboru se také stávají milá překvapení, když klienti dělají nečekané pokroky. „To se nám stalo loni na Kladenských dvorcích, kdy nás bylo velmi málo, protože všichni jeli na dovolenou. Museli jsme odehrát představení a zjistili jsme, že spousta z nich umí texty, které před tím nikdy neříkali. Naposlouchali je při zkouškách," dodal Václav Rudovský.

Kromě divadla točí Taška Kladno krátké filmy určené pro mezinárodní filmový festival lidí s mentálním a kombinovaným postižením Mental power. „Každý rok natočíme jeden film, to dokáže snad jen Woody Allen a my. Letošní snímek bude opět vycházet z Františka Hrubína. Ztvárníme jarní fantazie. Filmy děláme dlouhé tak osm minut," popsal další aktivity občanského sdružení Rudovský.

Představení Tašky Kladno mohou lidé vidět hned na několika akcích. Tou nejbližší je Festival amatérských divadel v Divadle Lampion. Tam Taška vystoupí v pátek 11. dubna od 15.30 hodin. V sobotu 17. května se uskuteční další akce s názvem Fotbal v Zahradě. Taška Kladno pravidelně vystupuje na Kladenských dvorcích a festivalu umělců s hendikepem Smečenské Lyře.

„Podle mého názoru se veřejnost pomalu takovýmto akcím začíná otevírat. Naše divadlo je zkrátka jiné, než to klasické. Lidé jsou, řekl bych, rozděleni. Někdo před tím zavírá oči, jiný se ho bojí a ani neví čeho," uzavřel Václav Rudovský. 

Svůj názor si může udělat každý, ale nejprve by měl alespoň jedno představení vidět.