Vzniklo tak volné pokračování komentované výstavy s názvem Pavlače, pokrok, noblesa … Autentické prvky z domácností monarchie, první republiky, doby hospodářské krize, ale i výbušného pokroku lemují výpůjční prostory knihovny v Kladně na Sítné.

Můžete se seznámit se samaritány, domovskými listy, textilními nástěnkami nebo vyvrheli doby – trampy!
Pokračování výstavy si vyžádali sami návštěvníci a knihovnice tuto možnost uvítaly. Proč neprobarvit toto období a neukázat pozadí dějin těm, kteří jednoduché filmy pro pamětníky považují za dokumentární?

Městskou knihovnu navštěvují čtenáři ve věkovém rozpětí 97 let. Rodiče doprovází děti, studenti přichází v houfech, senioři užívají knihovnu i jako místo setkávání. Ti všichni mohou exponáty komentovat na nástěnce a zanechat vzpomínku.
„Oproti předmětům z období socialismu je výstava pestřejší. Mluvíme o časovém úseku od secese přes několikero -ismů až po art deco.

Umělecké styly se odráží nejen v módě a dekoračních předmětech, ale rozeznáme je i v designu formulářů, školních sešitů nebo způsobu ukládání zboží. Cílem komentované výstavy je podpořit dialog mezi kulturami i generacemi," říká Lenka Kalousová z kladenské městské knihovny.