Svou výstavností upoutá na třebízské návsi Cífkův statek č.p. 1. Rodný dům Václava Beneše Třebízského č.p. 19 je jedním ze tří řemeslnických domků, zachovaných v původní zástavbě návsi.

V sobotu 31. srpna se zde bude konat Staročeský jarmark Třebíz s bohatým programem.

AUTOR: Jana Jirásková