Výstava byla slavnostně zahájena za přítomnosti samotné autorky kreseb, obyvatelky kladenského sociálního zařízení Zahrada, která je současně také herečkou divadelního spolku Taška Kladno. „Jsem rád, že se tato akce uskutečnila. Podle mě se jedná o historický okamžik, protože si nepamatuji, že by někdy v Kladně vystavoval umělec, u kterého se snoubí hned tři handicapy. Olinka totiž z velké části nevidí, jen hodně málo slyší a jazykem se nedomluví,“ uvedl na vernisáži principál Tašky Václav Rudovský.

Na zahájení výstavy, která byla uspořádána k Mezinárodnímu dni neslyšících, samozřejmě nechyběli ani další zástupci Tašky. Ti si pro přítomné připravili pásmo říkadel a pohádek s prvky znakového jazyka inspirované Hrubínovým Špalíčkem, veršů a pohádek. Veřejnosti se představila také organizace Tichý svět zabývající se pomocí neslyšícím. Ta seznámila návštěvníky s Tichou linkou, která slouží nejen ke komunikaci mezi neslyšícími, ale také mezi slyšícími a neslyšícími.

Vizitka Olgy Sarkőziové 
Olga Sarkőziová se narodila 9. dubna 1968 v Benešově. V Zahradě, poskytovateli sociálních služeb, žije od roku 1997 a Zahrada se stala jejím domovem. Někteří lidé dostanou do vínku talent, který nevyužijí. Olina talentů dostala celou řadu a k tomu bohužel také celou řadu handicapů, které jí ztížily dorozumívání s okolím a také orientaci v něm. Kromě zrakového postižení je i hluchoněmá. Navíc měla start do života ztížený tím, že její rodina o ní nejevila zájem. Olga však přesto své talenty rozvíjela a dokázala je naplno využít. Výtvarný talent zúročuje vytvářením kreseb, které již získaly významná ocenění. Svými obrazy vyjadřuje své nálady a pocity, které někdy řeknou více než vyslovená věta. Obdiv budí její odvaha a harmonie při volbě barev a témat. Většinou jsou plné veselých teplých barev a vyzařuje z nich optimismus, jindy odráží i smutek a nepohodu, tak jak to život přináší. Malování je pro ni relaxací i velkým koníčkem a věnuje mu každou volnou chvíli. (Zdroj: SVK Kladno)