Spisovatelka zavzpomínala na jižní Moravu, kde vyrůstala a na zajímavé osobnosti, s nimiž se zde setkala. V závěru devadesátiminutového pořadu došlo i na divácké dotazy.

Táňa Kubátová ocenila příjemnou atmosféru, která při programu v sále panovala a zejména ochotu návštěvníků vyrazit za kulturou v nevlídném deštivém podvečeru.

Pochválila i zaměstnankyně knihovny za bezchybnou organizaci a pracovníky muzea za zapůjčení krásného secesního sálu, neboť knihovna nedisponuje adekvátními prostory pro podobné akce.

„Měla jsem tu čest se blíže seznámit také s paní starostkou Jitkou Linhartovou, o níž nyní vím, že patří mezi ty osvícené starosty, kteří chápou, že investice do kultury se v každém případě vyplatí, i když z pohledu formule „má dáti – dal“ se může jevit jako nevýhodná, „podotkla spisovatelka.

„Znám města, kde se starosta chlubí tím, že poslední kniha, kterou kdy četl, byla čítanka pro devátou třídu, a jenž hlásá, že kulturní instituce, jež si na sebe nevydělá, nemá právo na existenci,“ dodala spisovatelka Kubátová.

Po skončení programu si diváci mohli koupit některé z knížek besedující spisovatelky a získat její autogram i s osobním věnováním.

Zdeňka Ortová