Velký pátek je dnem Ježíšova umučení. Věřící na něj vzpomínají se smutkem, ale i s vděčností. Věří, že pro jeho krev, prolitou na kříži, mohou dosáhnout odpuštění svých hříchů. Na znamení vítězného Kristova utrpení používají duchovní na Velký pátek roucha červené barvy, barvy mučedníků i barvy královské.