Muzikanty tělesa v čele s dirigentem Bohuslavem Holišem podpoří i pěvecký soubor Dagmar Parohové. Přijďte se přesvědčit, že tento nesmrtelný hudební žánr má své stoupence v nejmladších řadách adeptů muzikantského řemesla.