Od osmi do deseti hodin byla na Wilsonově třídě pro četné příznivce zřad veřejnosti vozidla připravena kprohlídce. Přítomní diváci nešetřili pochvalou a uznáním. Kolona aut bojového seskupení se v půl jedenácté přesunula do prostoru místního letiště a odtud k Řevničovu, kde se konalo odpolední přátelské posezení. Stylově průjezd historické vojenské válečné bojové techniky městem zabezpečila Military Police. „ Bylo se na co opravdu dívat. Je to paráda, jak jsou auta udržovaná. Je vidět, že majitelé věnují svým miláčkům jak hodně času, tak i financí,“ prohlásil obdivně jeden zmístních občanů.(ht)