Zachycuje bratry Čapky mezi přáteli v okruhu umělců sdružených kolem kavárny Union. „Vedle životního příběhu Karla a Josefa Čapkových v období od roku 1910 až 1918 se věnuje rovněž životům známých spisovatelů, hudebních skladatelů, architektů a malířů, kteří se scházeli v této kavárně," řekla Kladenskému deníku mluvčí Středočeské vědecké knihovny Petra Rašková a dodala: „Mimo to, pojednává také o osudech obce Stará Huť, na jejímž příběhu lze sledovat těžkosti, kterými procházely i ostatní obce a města budoucího Československa."

Návštěvník si prostřednictvím výstavy nejen připomene průběh války, ale také hlouběji pronikne do problematiky počátků budoucí kariéry Karla a Josefa Čapkových. Zároveň bude mít možnost seznámit se s životy Eduarda Basse, Františka Langra, Gočára, Křičky a dalších.

K výstavě patří rovněž replika dobových novin, které obsahují informace k jednotlivým válečným rokům.