Teplé tóny a geometrické prvky se prolínají s abstraktními poli a přinášejí obrazy plné něhy, vzpomínek, smutku. Cítíme jakési vnitřní napětí, zároveň skepsi, občas probleskne humor.

Některé krajiny situované do podzimu nás přímo vtahují, dýchají na nás, hladí barvy a hry struktur. Materiálová řeč frotáží je sdělná a probouzí imaginaci.
Miloš Petera je držitelem státního ocenění za celoživotní uměleckou práci, vystavoval v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Uspořádal třicet samostatných výstav v celé republice a vystavoval v devíti evropských velkoměstech. Zabývá se i knižní ilustrací. Je nositelem ceny Arthura Clarka. Několik let působil jako kurátor na zámku Kuks. Svými díly je zastoupen ve sbírkách v Česku, Švýcarsku, Finsku, Švédsku a Německu. Ve svém oboru je uznávaným umělcem.

„Obrazům posledních let dominují otisky ve strukturách, jejichž podíl na ploše roste. Roste také skepse, se kterou autor pohlíží na svět a svůj názor tlumočí. To se objevuje zejména v obrazech Splín nebo Kruté dny předjaří. Svět, jeho dynamika i existence stále zavisejí na naší schopnosti sebereflexe,“ řekl o malířově díle výtvarný teoretik Karel Jaroš.