Nese název Proudění času, je to označení zcela adekvátní, protože zahrnuje jakýsi průřez autorčinou celoživotní tvorbou, do níž je zahrnuta i její pedagogická činnost.

Výtvarnice příjemně překvapila vedení galerie i přítomné na vernisáži, protože do stálé expozice věnovala svoji půvabnou pískovcovou plastiku, která zde byla odhalena.

“Vůbec jsem to netušil, jsem moc rád,“ regoval ředitel Milouš Červencl.

„Výstavu jsem uspořádala ke svým pětačtyřicátým narozeninám. Do mých oblíbených aktivit patří i pedagogická práce, moc ráda pečuji o talenty, proto jsem sem zařadila i díla svých žáků. Mám radost, že je o školičku Vějířek velký zájem,“ řekla mimo jiné.
Nalezneme zde malby, kresby, koláže, užité umění, ex libris, plastiky z pískovce.

Renáta Kaiserová je často označována za renesančního umělce – rozpětí jejích tvůrčích aktivit je velice široké, vyvíjí se i stylově, v poslední době si vytvořila osobitý výraz ve skulpturách, patří mezi výzamné tvůrce ex libris, ve svých sbírkách je mají i zahraniční sběratelé. Z vystavených prací je patrný i stylový vývoj od realismu k abstrakci, od portrétů k filozofujícím symbolům, z kterých čiší zkoušené ženství, hluboká lidskost a někde varovný prst nastaveného zrcadla.

Autorka se narodila v roce 1962 v Kladně, vystudovala střední odbornou školu výtvarnou, tzv. Hollarku, a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Její tvorba se nachází v četných sbírkách doma i v zahraničí.