Na pět stovek výtvarných dílek mají možnost vidět přátelé dětské tvorby na letošním, vpořadí již 15. ročníku soutěžní výtvarné výstavy ve Slaném.
Tato akce, připravovaná Mateřskou školou U divadla, si za dobu svého trvání vydobyla jedno zpředních míst vdětských výtvarných soutěžích pořádaných vnaší republice.


Soutěž má každý rok jiné téma, které se odráží ve výsledku výtvarných prací. Zadání patnáctého ročníku znělo Sbarvami je veseleji. Vystavené kresby i keramika opravdu září veselými barvami dětské fantazie. Vernisáž se uskutečnila za účasti mladých výtvarníků, rodičů, přátel školky i milých hostů – starosty města Slaný Ivo Rubíka a místostarostů Pavla Bartoníčka a Jaroslava Hložka.


Vprogramu této společenské události vystoupily děti spásmem básniček, hudebním a tanečně pohybovým vystoupeními i ukázkami zvýuky angličtiny.
Součástí vernisáže byla také již tradiční dobrovolná sbírka vrámci Květinového dne (Českého dne proti rakovině).
Před zpřístupněním výstavy veřejnosti byli vyhlášeni vítězové v malbě na prvních třech místech vpěti věkových kategoriích od 3 do 18 let, dále vkategorii keramika a kategorie kolektivů.


Po slavnostním zahájení následovala prohlídka vystavených věcí ve vstupních prostorách a přátelské posezení vpříjemném prostředí slánské mateřské školky slogem Kašpárka.


„Některé kresby mne opravdu zaujaly. Myslím si, že je to dobrá akce,“ se nechal slyšet student kladenské Střední zdravotnické školyKladno Zdeněk Raidl zDoks, který vkategorii 15 až 18 let svou kresbou Barevná hudba, získal jednu zvítězných cen. Kromě výtvarného umění se student prvního ročníku věnuje hře na elektrickou sólovou kytaru, basovou kytaru a bicí. Má kapelu Power of Peace.