Předchozí
1 z 9
Další

Miroslav David: Žilina je už čtyřiapadesát let mým domovem

Miroslav David se narodil v roce 1941 v Kladně. V roce 1966 se oženil do Žiliny, kde by dle svých slov rád i dožil. Vystudoval kladenskou hutní průmyslovku a pracoval jako mistr v kladenských hutích. Poněvadž ale nesouhlasil s vojenskou okupací Československa v roce 1968, po takzvaných politických prověrkách musel místo opustit. Následně se několik let, z kádrových důvodů, živil například vykládáním vagónů s rudou, aby s manželkou dokázali zaplatit půjčku na stavbu rodinného domu v Žilině.

Lidé odvedle: Miroslav DavidZdroj: Deník/Jan Brabec a archiv Miroslava Davida

Posléze dělal zámečníka v Okresním bytovém podniku a tam časem dostal nabídku být zařazen opět na vyšší pozici. Po dvaceti letech od maturity vystudoval dálkově ještě stavební průmyslovku a udělal si druhou maturitu. „V Okresním bytovém podniku a následně Okresním podniku služeb a Školském úřadu jsem dělal v oddělení práce a mezd, kde jsem byl až do důchodu,“ vzpomíná. „S manželkou jsme vychovali společně dvě dcery, máme tři vnuky a čtvrté pravnouče je na cestě. V červnu příštího roku oslavíme 55 let společného života,“ říká Miroslav David.

Lidé odvedle: Miroslav DavidZdroj: Deník/Jan Brabec a archiv Miroslava Davida

Po revoluci dělal v Žilině celkem 20 let místostarostou obce a následně byl čtyři roky zastupitelem. Za jeho působení se povedla v obci uskutečnit řada akcí, na které je hrdý. „Ve třech lidech jsme ve vedení obce dokázali udělat splaškovou kanalizaci, opravily se silnice, chodníky, podařilo se nám vybudovat novou hasičskou zbrojnici a sokolovnu, která byla málem vytunelovaná, se nám povedlo s právničkou zachránit a díky spolupráci bývalé starostky paní Boženy Horešovské a architekta Jaroslava Černého se nám ji podařilo předělat do krásného stavu,“ říká. Miroslav David se také v obci zasloužil o pojmenování ulic a v roce 1992 o vznik znaku obce a praporu, na kterých jsou vyobrazeny tři plamínky a strom jako symbol života a Křivoklátských lesů,“ vyjmenovává Miroslav David.

Lidé odvedle: Miroslav DavidZdroj: Deník/Jan Brabec a archiv Miroslava Davida

Plameny ve znaku obce jsou připomínkou ničivého požáru v roce 1887, kdy polovina Žiliny lehla tehdy popelem. „Posléze, za pár let, v roce 1895 vznikl v obci i hasičský sbor. Tehdy se ještě obecní stříkačka tahala koňmi. Jelikož se velice zajímám o historii naší vesnice a dávám dohromady veškerou dostupnou fotodokumentaci, je nyní dispozici v obecní knihovně. Před časem jsem pro místní dobrovolné hasiče začal dělat i jejich kroniku,“ říká Miroslav David.

Lidé odvedle: Miroslav DavidZdroj: Deník/Jan Brabec a archiv Miroslava Davida

Roky organizoval také výstavy, které byly ukázkou rukodělných dovedností nejen místních, ale i dalších výtvarníků z regionu, organizoval i koncerty v kostele. „Na co jsem ale hodně pyšný, je náš kostel Narození Panny Marie, který se nám s bývalou paní starostkou za působení někdejšího pana faráře Ptáčka podařilo opravit. Neměl okna a byla rozbitá střecha. Kostel teď máme hezký s krásnou akustikou, slouží koncertům a zvoníme poledne i klekání. Je to na automatiku,“ dodává.

Lidé odvedle: Miroslav DavidZdroj: Deník/Jan Brabec a archiv Miroslava Davida

Roky organizoval také výstavy, které byly ukázkou rukodělných dovedností nejen místních, ale i dalších výtvarníků z regionu, organizoval i koncerty v kostele. „Na co jsem ale hodně pyšný, je náš kostel Narození Panny Marie, který se nám s bývalou paní starostkou za působení někdejšího pana faráře Ptáčka podařilo opravit. Neměl okna a byla rozbitá střecha. Kostel teď máme hezký s krásnou akustikou, slouží koncertům a zvoníme poledne i klekání. Je to na automatiku,“ dodává.

Lidé odvedle: Miroslav DavidZdroj: Deník/Jan Brabec a archiv Miroslava Davida

„Před časem za mnou přišel pan Ilja Hašek s návrhem, co kdybychom založili spolek na obnovu kostela a pomohli ho získat do majetku obce. Církev se o něj stejně nestará a bohoslužby se zde nyní nekonají. Minulý týden jsme proto měli ustavující schůzi spolku. Je nás nyní pět členů a budeme se snažit tomu pomoci, jak to bude možné,“ dodal David.

Lidé odvedle: Miroslav DavidZdroj: Deník/Jan Brabec a archiv Miroslava Davida

Kromě toho je Miroslav David dlouhá léta aktivním členem Sokola. Sám začínal v Sokole Kročehlavy cvičit jako sedmiletý žáček, kde je opět členem. Po obnovení Sokola po revoluci se účastnil všech župních i Všesokolských sletů od roku 2000. Nejprve byl župním místostarostou od roku 2004 a před deseti lety byl zvolen starostou Sokolské župy Budečské.

Lidé odvedle: Miroslav DavidZdroj: Deník/Jan Brabec a archiv Miroslava Davida

„V roce 2012 jsme cvičili na krajském sletu v Hradci králové, kde nás zvěčnil fotograf na snímku, který pak vyšel i na pohlednicích a plakátech k Všesokolskému sletu, kde je uprostřed zvěčněna naše Věrná garda župy. Tak to máme na památku,“ dodává. Letos měli sokolové oslavit v kladenském divadle 30 let výročí od znovuobnovení Sokola, ale slavnost jsme museli kvůli covidu zrušit a přesunout na příští rok. Mezi jeho zájmy patří dále dokumentační a archivní činnost obce Žiliny a Sokolské župy Budečské.

Lidé odvedle: Miroslav DavidZdroj: Deník/Jan Brabec a archiv Miroslava Davida