více >>
Deník

3. Základní škola v Rabasově ulici ve Slaném

Existence základní školy se datuje od 1. září 1963, kdy byla vyčleněna z jedenáctileté střední školy, ale i nadále s ní sdílela společnou budovu v prostorách současného Gymnázia Václava Beneše Třebízského.

V roce 1988 začala výstavba školy nové. V letech 1989 až 1991 se práce na stavbě prakticky zastavily. Nové zastupitelstvo však rozhodlo, že bude škola dostavěna i za cenu velkých finančních nákladů.

Nová budova byla slavnostně otevřena 1. září 1993. Celkové náklady na její stavbu a vybavení dosáhly 84 miliónů korun. Škola byla projektována jako 24 třídní, tehdejší návrh však nepočítal s místnostmi pro školní družinu. Proto bylo do projektu zasaženo, a tak místo dvou učeben vznikly čtyři třídy pro družinu. Celý školní areál leží ve velkém sídlišti na okraji města.

Okolí školy skýtá velmi dobré možnosti pro činnost školní družiny i pro výuku tělesné výchovy. Budovu školy tvoří několik pavilonů, v nichž je k dispozici kmenové učebny stejně jako odborné i multimediální. Pro mimoškolní aktivity je možno využít třídy školní družiny, hernu pro 1. stupeň a družinu, keramickou dílnu, školní divadelní scénu v suterénu a školní hřiště, které je opatřeno umělým povrchem. Součástí školy je i detašované pracoviště městské knihovny.

Třída 1. C učitelky Markéty Kratochvílové.

Třída 1. C učitelky Markéty Kratochvílové.

Třída 1. C učitelky Markéty Kratochvílové.

Třída 1. C učitelky Markéty Kratochvílové.

Třída 1. C učitelky Markéty Kratochvílové.

Třída 1. C učitelky Markéty Kratochvílové.

Třída 1. C učitelky Markéty Kratochvílové.

Třída 1. C učitelky Markéty Kratochvílové.

Třída 1. C učitelky Markéty Kratochvílové.

Třída 1. C učitelky Markéty Kratochvílové.

V tištěném vydání Kladenského deníku ve středu 2. října 2019 představíme děti ze 1. KŠPA KLADNO.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky