více >>
Deník

8. ZŠ Kladno, Vodárenská 2116

Kladeňáci školu znají podle někdejšího označení jako osmičku, či dokonce prastarého pojmenování Vodárenská – Východ.  Školu navštěvuje přes šest set žáků. Část z nich bydlí na přilehlém sídlišti nebo v nedaleké vilové čtvrti, ale hodně jich dojíždí z jiných městských částí, nebo dokonce z okolních obcí.

Budova školy byla postavena na začátku 60. let minulého století a dnes tvoří přirozený předěl mezi rozlehlou vilovou čtvrtí a velkým panelovým sídlištěm. Škola sousedí s další základní školou a společně užívají některé prostory, například velký sportovní areál nebo školní jídelnu. Několik učeben je umístěno mimo hlavní budovu, přesto poskytují žákům vysoký standard.

Škola je dnes velmi dobře vybavena pomůckami a technikou, která umožňuje používat vedle klasických rovněž moderní vyučovací metody. Ovšem stále je co vylepšovat. Kromě toho, že se škola snaží své žáky co nejlépe připravit na další studium a konkurenční prostředí, je pro ni velmi důležité, aby z nich vyrostli také charakterní, odpovědní a cílevědomí lidé. Proto se v této 'základce' snaží udržovat pozitivní atmosféru a podporují vzájemně korektní a přátelské vztahy mezi všemi zúčastněnými skupinami.

Škola se nevymezuje s profilací na určitou oblast. Snaží se být dobrou základní školou, která připraví své žáky na další etapu života, ať už studijní, nebo praktickou.

Třída 1. A pod vedením třídní učitelky Dagmar Bydžovské.

Třída 1. A pod vedením třídní učitelky Dagmar Bydžovské. Foto: Deník / Jan Brabec

Třída 1. B z 8. ZŠ Kladno ve Vodárenské ulici.

Třída 1. B z 8. ZŠ Kladno ve Vodárenské ulici. Foto: Deník / Jan Brabec


Ve středu 20. listopadu představíme v tištěném vydání Kladenského deníku děti ze ZŠ OTVOVICE.

 

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky