více >>
Deník

Představujeme prvňáčky ze ZŠ Doberská, Kladno

Škola se nachází v klidném prostředí na okraji Rozdělova a je školou „rodinného typu“. V současné době má 18 tříd, které navštěvuje 450 žáků a 2 třídy mateřské školy se 48 dětmi. Do družiny chodí okolo 130 žáků a škola nabízí množství sportovních a jiných kroužků.

Škola vlastní titul Škola podporující zdraví a je profilována na zdravý zdravotní styl, který je doplněn rozšířenou výukou tělesné výchovy a pohybových aktivit ve všech ročnících školy.

Od 5. třídy si žáci vybírají zaměření na informatiku nebo ekologii a v tomto směru pokračují až do 9. třídy. Kvalitní výuka informatiky je zajištěna ve dvou počítačových třídách s celkovým počtem 50 počítačů. Moderní technologie jsou využívány při výuce cizích jazyků, přírodovědných předmětů a ve velké míře i v dalších předmětech. Výuka ekologie a přírodovědných předmětů probíhá na zahradě školy, ve venkovní učebně a učebně přírodopisu.

Škola vlastní titul Škola udržitelného rozvoje a své zaměření v tomto směru podporuje každoročně například týdenními ekologickými praktiky na Křivoklátskou.

Na 2. stupni jsou zavedeny hodiny konverzace v anglickém jazyce, dále je od 7. ročníku vyučováno druhému cizímu jazyku. Velké oblibě jsou u žáků také zájezdy do Velké Británie. Škola pořádá pro děti prvního stupně školu v přírodě, pro žáky druhého stupně lyžařské a snowboardové kurzy.

Třída 1. A pod vedením třídní učitelky Radky Bártové.

Třída 1. A pod vedením třídní učitelky Radky Bártové

Třída 1. B spolu s třídní učitelkou Petrou Tomešovou.

Třída 1. B spolu s třídní učitelkou Petrou Tomešovou.

V tištěném vydání Kladenského deníku ve středu 18. září 2019 představíme děti ze 3. ZŠ , Rabasova ulice, Slaný.

 

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky