více >>
Deník

Základní škola Slatina

ZŠ Slatina je dvoutřídní škola se čtyřmi postupnými ročníky. Do lavic zde děti usedly poprvé v roce 1924 a škola svoji roli plní dodnes.

Budova je přízemní se dvěma prostornými a světlými učebnami. V další místnosti se nachází školní družina a kuchyňka s výdejnou obědů. Kolem školy je zahrada, kde rovněž probíhá výuka. Upravené plochy slouží i pro relaxaci o velkých přestávkách a pro odpolední volný čas dětí. Za školou nově přibylo víceúčelové sportoviště.

Ve všech ročnících je vyučováno podle vzdělávacího programu Učíme se společně. Výuku je zpestřována i dalšími aktivitami, kterými jsou například divadelní představení, výchovné koncerty, exkurze, školní výlety, pobyty v přírodě a besedy. Mezi sportovní aktivity patří organizace Sportovního dne, Svatomartinský běh nebo účast na turnaji ve vybíjené a turistické výpravy po okolí. Žáci absolvují plavecký výcvik.

V odpoledních hodinách si mohou děti vybrat z pestré nabídky volnočasových aktivit. Škola realizuje řadu projektů, jejichž obsahy vycházejí z kulturních tradic, místních poměrů a témat školního vzdělávacího programu (svátky a tradice) a výchovně vzdělávacích potřeb školy (vítání občánků, zápis nanečisto, zápis žáků do 1. ročníku, preventivní program Kočičí zahrada, recyklační program).

Cílem školy jsou dobré výsledky ve vzdělávání a výchově v příjemném prostředí, ve kterém se budou dobře cítit žáci i učitelé.

První třída pod vedením učitelky Veroniky Kořínkové.

První třída pod vedením učitelky Veroniky Kořínkové.

První třída pod vedením učitelky Veroniky Kořínkové.

První třída pod vedením učitelky Veroniky Kořínkové.

První třída pod vedením učitelky Veroniky Kořínkové.

První třída pod vedením učitelky Veroniky Kořínkové.

První třída pod vedením učitelky Veroniky Kořínkové.

První třída pod vedením učitelky Veroniky Kořínkové.

První třída pod vedením učitelky Veroniky Kořínkové.

První třída pod vedením učitelky Veroniky Kořínkové.

První třída pod vedením učitelky Veroniky Kořínkové.

První třída pod vedením učitelky Veroniky Kořínkové.

První třída pod vedením učitelky Veroniky Kořínkové.

Ve středu 6. listopadu představíme v tištěném vydání Kladenského deníku děti ze ZŠ Velká Dobrá.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky