více >>
Deník

ZŠ Amálská, Kladno

Základní škola Amálská se nachází v centru města, v zástavbě rodinných a činžovních domů. Pro vyhlášenou kvalitu výuky sem docházejí i žáci z jiných spádových obvodů města Kladna a z okolních obcí.

V právních vztazích vystupuje od 1. ledna 1995 svým jménem. Škola poskytuje základní stupeň vzdělání, na 2. stupni disponuje třídami s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Všechny třídy se naplňují převážně do počtu 30 žáků.

V průběhu minulých let došlo k převratným úpravám interiéru školy. Zcela se změnil vzhled chodeb, byla zrekonstruována většina kabinetů, správních místností, školní kuchyně včetně jídelny a učeben s interaktivními tabulemi. Všechny místnosti byly vybaveny novým nábytkem. Instalován byl rozvod telefonů, školního rozhlasu včetně reproduktorů po celé budově školy. Škola disponuje internetovým připojením ve všech místnostech, má instalován propracovaný kamerový systém uvnitř i vně budovy, jímž je zajištěna bezpečnost žáků. V současné době je i toto zabezpečení doplňováno o další komponenty tak, aby byl celý objekt zajištěn i dálkovou správou a přímou kontrolou.

Moderní jsou sociální zařízení či šatny u tělocvičen. Budova je vytápěna plynovou kotelnou. Ve volných prostorách byla vybudována keramická dílna s vypalovací pecí a hrnčířským kruhem a sklad nářadí pro výuku pracovních činností. Postupem let se změnil i exteriér školy, včetně oken a dveří. K objektu náleží pozemek pro výuku pracovních činností žáků a tělesnou výchovu.

Kromě základní výuky a sportovní výchovy poskytuje škola žákům také řadu zájmových útvarů. I díky tomu jsou zdejší děti dlouhodobě úspěšné v různých soutěžích.

Třída 1. A ze základní školy v Amálské ulici v Kladně.

Třída 1. A ze základní školy v Amálské ulici v Kladně. Foto: Jiří Skála

Třída 1. B ze základní školy v Amálské ulici v Kladně.

Třída 1. B ze základní školy v Amálské ulici v Kladně. Foto: Jiří Skála


Ve středu 4. prosince představíme v tištěném vydání Kladenského deníku děti ze ZŠ Libušín

 

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky