více >>
Deník

ZŠ Vinařice

Vinařice Škola je zařízením rodinného typu. V dnešní době celý subjekt čítá původní, historickou budovu, postavenou v roce 1903, kde se realizuje vzdělávání druhého stupně základní školy a v roce 1973 postavenou budovu prvního stupně základní školy.

K zařízení patří dislokované pracoviště mateřské školy, vybudované ve stejné době. Zde se realizuje předškolní vzdělávání a je tu také umístěna vývařovna s jídelnou pro celé zařízení. Projekty krátkodobé i dlouhodobé doplňují celé spektrum činností školy.

Vinařická škola je orientovaná na uplatňování zásad ekologického chování a myšlení. Projekty se nesou v tomto duchu. Další prioritou školy jsou volnočasové aktivity, uskutečňované v rámci školního klubu. Jednotlivé kroužky jsou zaměřeny na hudbu, jazyky, výtvarné cítění, sport, počítačovou gramotnost.

Škola se prezentuje každoroční akademií a zveřejňováním všeho zajímavého na webových stránkách školy a ve školním časopise, který tvoří sami žáci.

Velký důraz je také kladen na výuku cizího jazyka. Od 1. ročníku mají žáci možnost navštěvovat kroužek angličtiny, ve 2. ročníku již všichni mají jazykovou přípravu. Od 7. ročníku mají možnost volby mezi německým a ruským jazykem. Posílenou výuku má škola i v hodinách českého jazyka, matematiky a informatiky. Žáci úspěšně reprezentují školu ve vědomostních, sportovních i výtvarných soutěžích.

První třída pod vedením třídní učitelky Lenky Crhové a asistentky pedagoga Gabriely Tesařové.

První třída pod vedením třídní učitelky Lenky Crhové a asistentky pedagoga Gabriely Tesařové.

První třída pod vedením třídní učitelky Lenky Crhové a asistentky pedagoga Gabriely Tesařové.

První třída pod vedením třídní učitelky Lenky Crhové a asistentky pedagoga Gabriely Tesařové.

První třída pod vedením třídní učitelky Lenky Crhové a asistentky pedagoga Gabriely Tesařové.

První třída pod vedením třídní učitelky Lenky Crhové a asistentky pedagoga Gabriely Tesařové.

První třída pod vedením třídní učitelky Lenky Crhové a asistentky pedagoga Gabriely Tesařové.
První třída pod vedením třídní učitelky Lenky Crhové a asistentky pedagoga Gabriely Tesařové.

První třída pod vedením třídní učitelky Lenky Crhové a asistentky pedagoga Gabriely Tesařové.

První třída pod vedením třídní učitelky Lenky Crhové a asistentky pedagoga Gabriely Tesařové.

První třída pod vedením třídní učitelky Lenky Crhové a asistentky pedagoga Gabriely Tesařové.

V tištěném vydání Kladenského deníku ve středu 23. října 2019 představíme děti ze ZŠ PAŘÍŽSKÁ 2249, KLADNO

 

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky