více >>
Deník

ZŠ Zlonice

Základní škola Zlonice pod vedením ředitele Jana Tůmy je venkovská plně organizovaná škola s více než stoletou historií. Je spádovou pro další obce v okolí.

Vzdělává se zde okolo 300 žáků a v posledních letech byla výrazně modernizována a proběhla zde i masivní přístavba. V zařízení jsou tělocvična, počítačové a jazykové učebny, ve kterých mohou žáci procvičovat učivo, třídy s interaktivními tabulemi, které jsou připojeny k internetu. Dále mají žáci k dispozici dataprojektory s notebooky, jenž je možné využívat v učebnách, v nichž ještě nejsou interaktivní tabule. V učebně chemie je pracovní stůl s připojením plynu, vody a odpadů na demonstraci pokusů.

Děti také pracují s cizojazyčnými časopisy a encyklopediemi. Aby přivedli žáky k četbě doplňují podle finančních možností školní knihovnu.

Škola spolupracuje i s knihovnou ve Zlonicích. Organizuje nákup knih prostřednictvím Klubu mladého čtenáře.

V přístavbě školy byly vybudovány nové učebny, školní dílna a kuchyňka a nová sborovny pro pedagogy.

Prvňáci ze zlonické školy.

Prvňáci ze zlonické školy. Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

Prvňáci ze zlonické školy.

Prvňáci ze zlonické školy. Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

Prvňáci ze zlonické školy.

Prvňáci ze zlonické školy.

Prvňáci ze zlonické školy.

Prvňáci ze zlonické školy.

Prvňáci ze zlonické školy.

Prvňáci ze zlonické školy.

Prvňáci ze zlonické školy.

Prvňáci ze zlonické školy.

Prvňáci ze zlonické školy.


Ve středu 18. prosince představíme v tištěném vydání Kladenského deníku děti ze ZŠ ZÁKOLANY. 

 

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky