Slánská plovárna, která je historickým objektem a lidem slouží od 3. července 1902, byla ve své době převratnou novinkou. O její zbudování se tehdy výrazně zasloužilo společenstvo pánů z Občanského klubu, kteří plovárnu několik let prosazovali a její výstavbu podporovali argumenty, že město s deseti tisíci obyvateli si veřejné koupaliště zaslouží. Našla se i řada skeptiků a odpůrců, nicméně záměr nezhatili.

Jelikož městem neprotéká žádná řeka a lidé se tehdy mohli ve Slaném svlažit leda v potoce nebo rybníku, uvítali počin z valné části s povděkem. Jak uvádí historické prameny: „Ohledáno bylo tehdy 15 míst v okolí, přičemž nakonec bylo vybráno sousedství Červeného rybníka. Náklad na tuto úplnou a dokonale vyhovující plovárnu obnášel přes 11 tisíc korun,“ píše v historickém zápisu K. Šupík.

„Ježto úmysly zakladatelů sledovaly hlavně účel humánní, nikoli výdělkářský, sníženy byly ceny na míru nejmenší a z těch i slevy poskytnuty osobám nezámožným. O cenách povšechně lze říci, že jednotlivé koupání stojí 20 haléřů,“ uvádí se dále v historickém zápisu.

Veřejnou plovárnu a koupelnu, jak se tehdy nazývala, mohli počátkem minulého století navštěvovat však výhradně muži a ženy zvlášť, a to jen v hodinách k tomu vyhrazených. Každý den jinak. „Ve čtvrtek výminečně odpoledne od půl jedné do šesti koupá se pohlaví mužské, a od šesté do deváté dámy,“ píše K. Šupík.

Od té doby uplynulo hodně vody a dnes už naštěstí můžeme navštěvovat plovárnu všichni společně, když covid dovolí. Historické místo si však bezpochyby v 21. století zaslouží zvýšenou pozornost a dodržení nejpřísnějších hygienických podmínek. Plánovaná rekonstrukce, která je proto neodvratná, přijde na 60 milionů korun.

Stejně jako před 120 lety, má i současný počin své kritiky. Více je však těch, kteří zvelebení plovárny fandí. Oproti dobám své největší slávy bude koupaliště sice o dvě třetiny menší, přičemž obyvatel přibylo ve městě za ten dlouhý čas o šest tisíc. Dnes ovšem nejsme nuceni vyhledávat plovárnu primárně k očistě těla, neb máme, až na výjimky, každý doma koupelnu a nezřídka bazén.

O výši vstupného zatím hovořit nelze, nicméně modernizací se jistě snižovat nebude, naopak se s největší pravděpodobností srovná s cenami v krytém aquaparku. Asi nejvítanější je proto myšlenka, že areál bude přístupný veřejnosti nově i mimo plaveckou sezónu a využití najde i k jiným kratochvílím po celý rok. A to už se vyplatí.