Nová doba okořeněná covidem znepříjemnila druhým rokem život také maturantům. Připravit se na závěrečnou zkoušku je velmi náročné i v časech příznivých, natož v době, kdy do střední školy nedocházíte ani ve středu. Jistoty, na které bývali studenti zvyklí, přestaly opět platit a léty propracovaná organizace školství dostala i letos na frak.

Nejistot, se kterými se studenti potýkali, bylo opět přespříliš. Neustále změny jim finále nikterak neusnadnily a nezbylo, než se pekelně koncentrovat a šprtat. Jednu z mála výhod měli přesto ti, kteří se zapojili do procesu a ochotně pomáhali dlouhé týdny ve zdravotnictví odrážet nápor covidu. Dobrovolníci, například z kladenské střední školy na náměstí Edvarda Beneše, byli tak za odměnu osvobozeni od didaktických testů.

S větším či menším úspěchem tak mnozí i následnou ústní maturitu složili a vesměs se shodují, že zkušební komise byly velmi vlídné. A shovívaví byli i na některých vysokých školách, kde úspěšní bakaláři postoupili do magisterského studia bez přijímaček.

Ať tak nebo tak, nadcházející léto je určené všem bez rozdílu, ať už ho stráví ležením u vody, repetenti v knížkách a další na brigádách. Proto přeji všem, aby si vytoužené roční období užili ve zdraví, bez úrazů a dostatečně posílili přirozenou imunitu, aby bylo po zbytek roku z čeho brát.