Co mu odpovíme? Mohu-li mluvit sám za sebe, tak říkám: „Můj milý Nový roku, já na tebe každý rok vyzraji… Buď tím, že si žádné předsevzetí nedám, nebo si dám takové, abych ho hravě celoročně dodržel.“

Ale pojďme si dát do roku 2019 jedno společné a buďme sami sobě soudci. Pojďme se usmívat, buďme soucitní a tolerantní. Buďme smířliví a chápající.

Ve dvou slovech?

Buďme lidmi!

Saša Kameš