Lampionové průvody, které děti velmi milují, se konají v těchto podzimních dnech také na mnoha místech Kladenska a Slánska. Zakoupené nebo vlastnoručně vyrobené lampionky nesené v průvodu osvítí ztemnělou okolní krajinu, mají v sobě kouzlo i tajemno a pokaždé též něco strašidelného. Dnes je v módě halloween coby „Předvečer Všech svatých“, jehož tradice sahá do dob pohanských, ovšem až po sametové revoluci k nám byl ve své novodobé podobě zvyk importován z Velké Británie a ze zámoří.

Aniž bych měla jako malá holka v sedmdesátých letech minulého století o halloweenu ponětí, lampionové průvody se pořádaly i pro nás, se svatými měly však pramálo společného. Konaly se pod vlajkou našeho velkého bratra - Sovětského svazu a byly mohutnou oslavou vítězství Velké říjnové socialistické revoluce nad útlakem buržoazie. Malovali jsme proto nadšeně křižník Aurora, ze kterého vyšly vítězné výstřely na Zimní palác a společně jsme se těšili na lampioňák, zrovna jako dnešní děti, které před průvodem pro změnu dlabou dýně, oblékají se do strašidelných kostýmů a obličeje si pomalovávají hororovými výjevy.

Ať už doba přináší jakékoli zvyky a obyčeje, důležité je si připomínat, že tento podzimní čas by měl být především věnován tiché vzpomínce na všechny zemřelé, na které společně vzpomene 2. listopadu. Ten je v kalendáři zanesený jako Památka zesnulých čili Dušičky.