Na louku u pole vyjela jednotka z centrální hasičské stanice Kladno. Jak hasiči uvedli na sociální síti, koně vytáhli pomocí hadice. 

Zborcená zámecká zeď ve Šlapanicích.
U zborcené zámecké zdi ve Šlapanicích museli zasahovat hasiči