Bezpečnostní akce byla zaměřena převážně na rychlostní komunikaci vedoucí od Slaného do Loun. Na této silnici byli rozmístěni policisté.

„První hlídka s radarem se nacházela u sjezdu na Slaný, další dvě byly v obou směrech nedaleko obce Lotouš, poslední hlídka byla na rozhraní Kladenska a Lounska u Hořešovic," vyjádřila se policejní mluvčí Jana Šteinerová.

Do akce byl zapojen také policejní Volkswagen Passat, který monitoroval nejen dění na uvedené komunikaci, ale také kontroloval rychlostní silnici R6 a její okolí. „Zaměřoval se především na dodržování rychlosti řidiči," dodala mluvčí Jana Šteinerová.

Policisté dohlíželi především na plynulost provozu, která byla ovlivněna prodlouženým víkendem, ale také prováděli kontroly požívání alkoholu a návykových látek, dokladů, technických stavů vozidel a dodržování předpisů v dopravě," vyjádřila se Šteinerová.

Do bezpečnostní akce bylo nasazeno celkem čtrnáct policistů. Ti zkontrolovali 107 vozidel a zjistili 38 přestupků. Za ty udělili pokuty v celkové výši 120 tisíc korun.

Policisté budou v následujících dnech v těchto dopravně bezpečnostních akcí pokračovat.