Strážníci zjistili, že znečištění vede od stavby za Baumaxem celou trasou až k úřadu práce. Na stavbě strážníci nezastihli nikoho odpovědného, ale telefonem se dohodli se stavbyvedoucím a ten zajistil úklid vozovky. Nakonec se strážníkům podařilo vypátrat i řidiče vozu a byla mu udělena pokuta.