Na rychlostní komukaci nabouralo u Netovic vozidlo do svodidel. Také zde byl průjezd omezen, čili se v místě tvoří kolony.