Pouze v úsecích schválených Policií České republiky mohou od počátku roku měřit strážníci rychlost projíždějících vozidel. Tyto úseky musí být navíc označeny příslušnými cedulemi. Například podle vyjádření městských policií v Kladně a Slaném neexistuje žádná vyhláška určující jak má tatoznačka vypadat. Strážníci zde proto rychlost neměří. Obecní policie v Kolči zvolila jinou cestu a do měření rychlosti se opět minulý týden pustila.

„Rychlost stále neměříme, čekáme, až bude schválena podoba značení,“ sdělil Kladenskému deníku velitel Městské policie Slaný Pavel Štěpánek.
Smlouvu o působení strážníků mimo katastr města má Slaný uzavřenu pouze se Zlonicemi. „Vykonáváme zde veškerou činnost ve smyslu zákona o obecní policii. Je tu zřízena stálá služebna se třemi strážníky,“ poznamenal Štěpánek s tím, že v minulosti zde hlídky prováděly měření rychlosti jen občas. V budoucnu by městská policie chtěla ve Zlonicích intenzitu měření zvýšit.

Ze stejného důvodu jako ve Slaném odpočívají i radary kladenských strážníků. Týká se to dokonce i úsekového měření na Sítné. „V obcích, s nimž máme uzavřeny smlouvy, provádíme běžné aktivity, zajišťujeme dopravu či veřejný pořádek,“ poznamenal mluvčí Městské policie Kladno Milan Krupka.

Rychlost v úsecích schválených republikovou policí už ale minulý týden začali opět měřit kolečští strážníci. „Cedule jsme si nechali vyrobit specializovanou firmou podle vzoru pražské městské policie, která rychlost vozidel také měří. Jednali jsme s ní a bylo nám sděleno, že označení, jež používá, je platné. Máme také k dispozici stanovisko ministerstva dopravy s tím, že měřit je možné. Pokud je ministerstvo garantem, předpokládám, že nejednáme v rozporu s předpisy,“ vyjádřil se starosta Kolče Radek Moulis.

Na dodržování rychlosti na Kladensku a Slánsku navíc dohlíží PČR. „K dispozici máme několik radarů. V nejbližších dnech bude moderní přístroj namontován do jednoho ze služebních vozidel,“ sdělila mluvčí policie Michaela Nováková.