Podle informací Pražské integrované dopravy byly autobusové linky 324, 399, 587 a 590 odkloněny bez vynechání zastávek. Docházelo pouze ke zpoždění.