Ve Středočeském kraji se od 6. do 10. dubna konala dopravně bezpečnostní akcie, při které se policisté zaměřili především na kontroly alkoholu a jiných návykových látek za volantem. Kontrolovali ale i dodržování rychlostních limitů, používání bezpečnostních pásů, či telefonování za jízdy. Věnovali se i kontrolám technického stavu vozidla, pátrání po osobách, věcech nebo odcizených vozidlech.

Během těchto pěti dnů středočeští policisté zkontrolovali 4428 vozidel, motocyklů a jejich řidičů. Celkem zjistili 1320 dopravních přestupků, kdy převážnou většinu z nich vyřešili na místě blokovou pokutou v celkové výši téměř 400 tisíc korun.

„Celkem 273 řidičů překročilo nejvyšší dovolenou rychlost, 25 řidičů před jízdou požilo alkohol a 8 řidičů užilo jiné návykové látky. V loňském roce za období Velikonoc usedlo 30 řidičů za volant pod vlivem alkoholu a 11 pod vlivem jiné návykové látky,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Truxa a pokračoval ve výčtu: "Celkem 61 kontrolovaných řidičů nepoužilo bezpečnostní pásy, 15 řidičů za jízdy telefonovalo nedovoleným způsobem a 96 jich mělo vozidlo v nevyhovujícím technickém stavu."

Přes sto dopravních nehod

Během Velikonoc středočeští policisté šetřili celkem 111 dopravních nehod, což je o 32 nehod méně než za období Velikonoc v loňském roce.

„Hlavním cílem všech dopravně bezpečnostních akci, které v rámci Středočeského kraje pravidelně realizujeme, je upozornit na rizika, která s sebou nedodržování rychlosti a porušování dalších pravidel v silničním provozu přináší a má za následek každoročně tisíce dopravních nehod a mnoho zmařených lidských životů, proto budou středočeští policisté v dopravně bezpečnostních akcích pokračovat i nadále,“ uzavřel Truxa.