KDY: 9. srpna, 16:00
KDE: Kaple Mistra Jana Husa, Peruc
ZA KOLIK: ---

V repertoáru této dvojky nalezneme například Ose šalom, Šalom alejchem, Sisu et Jerušalajim, Jerušalajim šel zahav, Elí, Elí, Hava nagila, Hevenu šalom alejchem, Hine matov a další. První tóny zazní v 16 hodin.