KDY: 3. února, 18:00
KDE: www.dox.cz
ZA KOLIK: Zdarma

Některé filmy se obejdou bez příběhu, dokonce bez postav a hrdinů. Existují filmy, které mají velice blízko k výtvarnému umění, poezii, hudbě. Diváci, kteří těmto experimentům porozumí, v nich mohou najít zalíbení. Součástí semináře je i interaktivní dílna, ve které se účastníci seznámí s několika krátkými experimentálními filmy a technikami. Pak už záleží na každém jednotlivci, zda se rozhodne takový film také vytvořit. Rezervace míst a další informace jsou k dispozici na www.dox.cz.