V jejich rámci je možné organizovat veřejně přístupné akce sportovního charakteru. Součástí může být i vydávání kalendářů akcí, přehledů sportovních příležitostí, odborná a metodická činnost. Okresní organizace ČSTV rozhodne o poskytnutí příspěvku podle významu až do výše 70% nákladů. Návrhy můžete předkládat výkonnému výboru prostřednictvím jeho sekretariátu (OVV ČSTV Kladno, Petra Bezruče 2531, zimní stadion Kladno 272 01) do 31. října 2009.