Podle menšího průzkumu pořádajícího Sportklubu Kladno, v němž odpovídalo necelých 160 rodičů, zhruba polovina dětí (55 %) navštěvuje kromě Dětí na startu i jiný oddíl. Vůbec nejčastěji je to plavání (41%), dále fotbal (20%) a tanec (16%).

Sportklub vybral i dvě dívky, které navštěvovaly Děti na startu od svých tří roků. Třeba Dita Kuncová, které bude letos osm roků, navštěvovala tréninky všeobecné sportovní přípravy čtyři roky. Teprve poté si vybrala sport, který jí bude bavit. Byl to nakonec aerobik a stejnou cestou se vydala rovněž o necelý rok mladší Nikolka Šrobová. Rovněž jejím sportem se po přípravě v Dětech na startu stal aerobik, a to rovnou ten sportovní.

Že se dívky připravovaly velmi dobře, ukazují výsledky na jejich prvních závodech s klubem MK Kladno. Děvčata při nich neměla konkurenci a spolu s Emou Diviš vybojovaly zlatou medaili.

Hlavní ambasadorka projektu Děti na startu pro Kladno Jitka Literová je pochopitelně ráda, že si děvčata našla svůj sport i díky DNS. „Tohle je přesně cíl, ke kterému má projekt Děti na startu směřovat. Nejde jen o získání lásky k pohybu, ale aby dětem byla představena pestrá škála sportovních aktivit,“ říká Literová, podle níž je každé dítě osobností a samo si vybere, zda chce soutěžit nebo se jen pohybovat. „Děti na startu rozvíjí pohybové dovednosti, podle kterých se děti rozhodují, zda budou pokračovat v rekreačním sportu, nebo přejdou do specializovaného sportovního klubu,“ dodala hlavní manažerka Českého svazu aerobiku a vedoucí Sportklubu Kladno.