Předsedou poroty byl Vlastimil Harapes, který je čestným předsedou hnutí speciálních olympiád. V porotě byli i trenér boxu a zdravotní tělesné výchovy Boris Procházka nebo zřizovatel Euroinstitutu Leoš Středa.

V kategorii sportovců bez handicapu byla nejlepší filipínská žákyně Euroinstitutu Exseil Royo, která studuje ve druhém ročníku obor pečovatelství. V kategorii sportovců s handicapem vyhrálo družstvo centra služeb Slunce všem z Unhoště. Z jednotlivců suverénně zvítězil učeň Euroinstitututu Zdeněk Ferenc. V zavidovském domově pro osoby se zdravotním postižením žije. Chodí do školy a na částečný úvazek válí sudy v pivovaru. Proto je takový silák.

Euroinstitut jsou střední školy, které pod heslem Vzděláváním proti handicapu vyučují postižené žáky v učilištích a praktických školách. Kromě výuky se Euroinstitut podílí na jejich pracovním zapojení. Shání žákům a absolventům práci. To zatím mnoho škol nedělá.

Hnutí speciálních olympiád je mezinárodní organizace zaměřená na sportovní klání mentálně postižených. Jednou z kategorií jsou sjednocené sporty, kdy společně v jednom týmu spolu nastupují sportovci s mentálním postižením a hráči bez handicapu. Více známé je paralympijské hnutí, které je pro sportovce postižené tělesně.

Rowena Yanson