I když ta možná největší navrhovaná změna schvalováním neprošla (zrušení limitu 21 let pro platnost SS po celou sezonu), jedná se opravdu o výrazné změny, proto si tento mail důkladně prostudujte. Tyto změny by měly především u mládeže zamezit zbytečným kontumačním výsledkům a mohly by i vést ke zvýšení počtu A, B, případně i C celků, vzhledem k větší možnosti společného využívání hráčů, a to po celou dobu sezony v nezměněné podobě (ruší se omezení pro play-off)

Schválené změny řádů Předsednictvem ČMSHb:

1)
Změna Přestupního řádu – článek 4, bod 6 – změněno znění na „Z hráčů hostujících dle bodu 5 může v jednom utkání za příslušné družstvo nastoupit maximálně 5 hráčů.“
Tj. byla navýšena možnost startu hráčů SS ze 4 na 5 v jednom utkání. Současně v tomto duchu je změněn Soutěžní řád, Hlava II, článek 206, bod 3b).

2)
Změna Soutěžního řádu, Hlava II, článek 206, bod 3a) – změněno znění na „Hráči uvedení na soupisce A družstva mohou nastoupit za B družstvo, ale v jednom utkání nejvíce 5 hráčů bez ohledu na post.“,
Tj. byla navýšena možnost hráčů A/B či B/A (B/C, C/B) ze 4 na 5 v jednom utkání. Propozicemi bylo již dříve zrušeno omezení pro play-off (v sezonách 07-08 a 08-09 pouze 2 hráči)

3)
Změna Soutěžního řádu, Hlava III, článek 305, bod 3b) – změněn minimální počet hráčů na 5
(místo původních 6) - tzn. do utkání je možno nastoupit či dohrát v minimálním počtu 5+1

4)
Registrační řád hokejbalu: Článek 1, Základní ustanovení, bod 3)
Hráči může být registrační průkaz vystaven nejdříve v den, kdy dovrší 5 let (místo původních 6 let)