První zmínku o zdejším tenisovém oddíle najdeme v zápise z výborové schůze SK Kročehlavy ze dne 8. května 1928, kde se píše: Kolega Ota Kožíšek (1902) apeluje na členstvo výboru, by každý přiložil ruku k dílu a vypomáhal na hřišti k přípravě tenisu. K němu se připojili další členové. Jedinou dostupnou technikou byla lopata, krumpáč a kolečko. S dobudováním dvou kurtů v roce 1929 byl oficiálně zaregistrován Lawn – tenisový odbor SK Kročehlavy.

Další zajímavosti o tenisovém oddíle jsou popsány v knize 80 let kročehlavského tenisu, která byla pokřtěna na oslavě k osmdesátiletému výročí založení oddílu v tehdejším Kulturním domě na Sítné.

Vzpomínkovou oslavu uspořádal Klub tenisových veteránů (KTV), založený v roce 1988 při tenisovém oddílu TJ Kablo Kladno, za finanční podpory sponzorů. Na oslavě byla promítnuta prezentace sestavená z dostupných fotografií s komentářem. Zahrálo Panochovo kvarteto a pořadem provázela tehdy známá televizní hlasatelka Marie Retková.

Od roku 1997, když byla firma Kablo prodána, byl tenisový areál pronajímán a začala tenisová krize. Mnozí hráči odešli hrát do zahraničí, jiní skončili se závodní činností a ani mládeži se nedařilo.

Tenisové Kablo Kročehlavy slaví 90. let založení. Takhle vznikala stavba v 80. letech.

Po hvězdných letech, kdy dokonce dvě družstva dospělých hrála 1. ligu a klub měl vítězku Pardubické juniorky (Jana Mačurová 1995), přeborníky krajských a okresních přeborů jak dospělých, tak mládeže, zbyly jen vzpomínky.

V roce 2016 život na kurtech utichl úplně. Celý sportovní areál koupil Martin Homer a chystal celkovou rekonstrukci. V letošním roce byl celý tenisový areál včetně kryté haly zbourán a začala nová, moderní výstavba.

Protože v letošním roce odešli z pětičlenného výboru KTV tři členové do tenisového nebe, nebyla nálada ani chuť shánět peníze na pořádání oslavy 90. let založení kročehlavského tenisu. Snad se to povede při oslavě stoletého výročí mladším patriotům kročehlavského tenisu.

KTV alespoň uspořádala 6. října na dvorcích TK Družec 30. turnaj veteránů.

„My dříve narození doufáme, že se dočkáme ve zdraví dostavění nového tenisového areálu a možná, že si i zahrajeme (zaplácáme) v nové hale. A za Klub tenisových veteránů máme přání. Až my opustíme kolbiště či zmizíme v propadlišti života, nechť ti, kteří přijdou po nás, pokračují v námi započatém díle a dovolí-li síla, poměry a možnosti, ať jdou dál a výš. A přitom nezapomenou na FAIR PLAY,“ přejí si autoři článku, Karel Ksandr a Karel Podhorský.

Karel Podhorský, Karel Ksandr