Štafetovou akci deseti skupin odstartoval zvonečkem doživotní čestný prezident Maratonklubu Kladno Rudolf Kusebouch. Běžci a jejich cyklodoprovod absolvovali trasu přes Rozdělov, Švermov, Velvary, Zittau, a Forst do Štětína, kde zakončili akci v městském parku. Po krátké prohlídce města se pak vydali zpět do Kladna, kam dorazili v neděli 3.5.2009 v pozdních večerních hodinách.

Akci všichni dokončili víceméně ve zdraví, i když o namožené svaly a drobná zranění nebyla nouze. Dokázali tak, že po běžecké přípravě si lze troufnout i na poměrně dlouhou vzdálenost. Nejmladší účastnici Běle Škodákové bylo přitom v době Přeběhu pouhých 7 let.

Přeběh by se nemohl uskutečnit bez finanční pomoci Asociace turistických oddílů mládeže a Města Kladna. Poděkování patří též řidičům firmy Pohl s. r. o. za obětavost a trpělivost po celou dobu akce.

Pro účastníky a zájemce z řad veřejnosti se bude konat promítání filmu a rovněž bude zpracována vzpomínková publikace.

Doufám, že tradice našich štafetových akcí tímto nekončí a už se můžeme těšit na jejich pokračování.

Pavel Kratina, Turistický oddíl mládeže Roháči Kladno