Snímky z přiložené fotogalerie dokazují neuspokojivý stav hřiště a především jeho okolí.

Předsednictvo okresního svazu ve svémplnémsložení okamžitě pověřilo STK vypracováním rozhodnutí o podmínečném uzavření hokejbalového hřiště ve Slaném a tímto rozhodnutí za komisi přeposílám provozovateli hřiště - zástupcům týmu Likatronic Slaný. V kopii jde tato zpráva i Defektu Třebíz. "Je ve vašem zájmu, aby v uvedenou dobu kontroly stavu hřiště byl alespoň jeden zástupce provozovatele hřiště této kontrole přítomen," konstatuje předseda svazu Zbyněk Zíma.

Věří, že týmy majízájem na tom, abysvé domácí zápasy hrály doma ve Slaném (play-off) a že uznají samy, na základě průvodních fotografií, že body uvedené v podmínce nejsou výmyslem byrokracie a nejsounesplnitelné.

Evidenční číslo : STK_23_08-09

ROZHODNUTÍ
Sportovně Technické Komise
Okresní Svaz Hokejbalu Kladno

Věc: Podmínečné uzavření hokejbalového hřiště ve Slaném
1. Sportovně technická komise na svém zasedání dne 2.dubna 2009 posuzovala podnětnou stížnost oddílu Vlci Buštěhrad na nevyhovující hygienické podmínky a technické závady na hokejbalovém hřišti ve Slaném na základě skutečností uvedených hostujícím týmem po odehraném utkání Oblastní ligy číslo 41146 dne 29.3.2009 a pořízených fotografií dne 3.4.2009 tamtéž.
2. S odvoláním na pravidla hokejbalu, část 1-hřiště, článek 102-hrazení a 152-hodiny, ukládá STK provozovateli hřiště:
a) Odstranit odpadky a exkrementy ze střídaček, okolí střídaček, okolí trestné lavice a po obvodu hrazení hokejbalového hřiště tak, aby na kontrolu povolaný hygienik nedal podnět řídícímu orgánu soutěže na nepodmínečné uzavření hřiště.
b) Zabezpečí bezproblémový chod časomíry během všech soutěžních utkáních domácích týmů, které hrají domácí zápasy v Slaném.
c) Hrazení musí být opraveno tak, aby jeho plocha obrácená k hřišti byla hladká a nebyly na ní žádné díry a výstupky, které by mohly hráčům způsobit zranění.
3. Podmínka platí do termínu prvního následujícího utkání rozepsaném na hokejbalovém hřišti ve Slaném a to do soboty 11.4. 2009 do 9:00. Při kontrole zástupcem předsednictva OSHb Kladno v tomto uvedeném termínu se při splnění bodů a,b,c v odstavci 2 tohoto rozhodnutí podmínka zruší. Při nesplnění bodů a,b,c v odstavci 2 tohoto rozhodnutí se hřiště uzavírá a termín případné opakované kontroly je povinen provozovatel nahlásit řídícímu orgánu soutěže. Pokud by došlo k uzavření hřiště, budou provozovateli hřiště navíc účtovány náklady za cestovné za účelem kontroly hřiště ve výši 200,- Kč.
4. Proti rozhodnutí STK se můžete odvolat ve smyslu SŘ čl. 502. Odvolání nemá odkladný účinek.
Za STK OSHb Kladno Zbyněk Zíma