O které se jedná? Vybrat si můžete z gymnastiky, stále oblíbenějšího parkouru, moderní gymnastiky, mažoretek, basketbalu a všestrannosti (gymnastika, šplh, atletika, plavání). přijďte se podívat na vlastní oči do Sokolovny na třídě T.G. Masaryka.