Kdo tak do tohoto termínu neučiní vůbec, nebude zařazen do okresních soutěží, kdo nedodrží termín, bude předán k projednání disciplinární komisi. Na následném zasedání Okresní komise futsalu Kladno bude provedeno zařazení celků do jednotlivých soutěží, rozlosování a obratem bude všem týmům zaslán rozpis všech okresních soutěží. Grémium týmů okresních soutěží se pak uskuteční ve Slaném v pondělí 20. října 2008, pozvánky budou všem účastníkům včas rozeslány. (nep)