Vzhledem k tomu, že majitel jezdeckého areálu v Královicích Luděk Šofr už dva roky intenzivně spolupracuje s Renatou Habáskovou z drezurní komise z České jezdecké federace (ČJF), se mu v areálu daří pořádat různé drezurní závody, včetně drezurního šampionátu. „Když za mnou po návratu z paralympiády v Riu v roce 2016 Renata Habásková přišla, jestli bych nemohl uspořádat mezinárodní závody v paradrezuře, kterých je oproti ostatním drezurním závodům ve světě velmi málo, příliš jsem neváhal a rozhodl se pomoci. Navíc letos jsme pořadateli i MČR v drezuře a paradrezuře, takže to bereme jako velkou generálku,“ říká Luděk Šofr. „Pro nadcházející víkend jsme zajistili kvalitní sbor rozhodčích v čele s Angličankou Sarah Leitz, která rozhodovala právě na výše zmíněné paralympiádě v Riu. Dále jsme oslovili dvě holandské rozhodčí, jednu francouzskou a jednu rakouskou," dodává Šofr.


 
Přilákat zahraniční konkurenci se podle Luďka Šofra podařilo zejména proto, že Královičtí spolupracují se špičkovými rozhodčími a také díky tomu, že jsou blízko hlavnímu městu i dílem proto, že v dubnu ještě neběží sezona naplno. „Díky dvěma halám jsme navíc schopni nabídnout kvalitní podmínky a výborný povrch pro opracoviště i pro hlavní závodní obdélník, a to i v případě, že nám počasí nebude příznivě nakloněno. V neposlední řadě je to také naše kvalitní zázemí pro ustájení koní - pevné, bezpečné boxy a vše dobře dostupné i pro vozíčkáře. Kromě špičkových zahraničních jezdců bude velkou hvězdou královických závodů česká jezdkyně Anastasja Vištalová, která se zúčastnila se svým koněm paralympiády v Riu v roce 2016," dodal.
 
Co je u jiných závodů žádoucí, v paradrezuře může být komplikací. Například je zapotřebí diváky neustále upozorňovat, aby svým potleskem nesplašili koně, kterého často postižený jezdec ovládá velice těžko jen rukama. „Podle počtu účastníků pro zvýšení atraktivity závody doplníme i národními závody s úlohami na úrovni TT i proto,  abychom také zdravým jezdcům umožnili nechat se ohodnotit kvalitními mezinárodními rozhodčími, když už přijali pozvání do Královic,“ dodává Luděk Šofr.
 
Podle jeho slov se organizace takovýchto specifických závodů neobejde bez podpory štědrých sponzorů, kterých si v Královicích velmi váží, jelikož je rozpočet takové soutěže ještě daleko vyšší, než tomu bývá na národní úrovni. Pro Českou republiku je to navíc výborná propagace jezdeckého sportu a možnost ukázat, že Češi dokáží být rovnoprávným partnerem ostatním zemím.

Nadcházející královické mezinárodní závody nejsou jen komerční záležitostí, ale mají pomoci lidem a dětem, kteří to nemají v životě lehké, přesto se nevzdali, šli za svým snem závodit, jezdit na koni a dokázali se vypracovat na mezinárodní úroveň. „Přijďte se podívat a pochopíte sami. Slavnostní dekorování se koná v sobotu ve 14.50 hodin, kromě jiných vážených osobností i za přítomnosti středočeské hejtmanky Jaroslavy Jermanové Pokorné a poslance Parlamentu ČR Stanislava Berkovce,“ uzavírá Renata Habásková.

Program soutěží: Pátek 13. 4. od 9 do 15.15 hodin, sobota 14.4. od 9 do 15 hodin (dekorování ve 11.50), neděle 15. 4. od 8.30 do 14 hodin