Aby se situace s nízkým počtem delegátů neopakovala, předsednictvo rozhodlo o tom, že účast na valné hromadě je jednou z podmínek pro přihlášení do soutěžního ročníku 2008/2009. „Nechceme sahat k nepopulárnímu kroku finančních trestů, nicméně neznáme jiný způsob, jak dosáhnout toho, aby se dostavil dostatečný počet zástupců týmů a konference byla usnášeníschopná,“ vysvětlil razantní krok předseda OSHbL Kladno Zbyněk Zíma.

Dodal, že valná hromada je zároveň poslední možností k odevzdání přihlášek, zaplacení startovného a dorovnání
herní jistoty do nového ročníku 2008/2009.