Karel Kozák byl původem Kladeňák. Jeho matka byla švadlenou a otec pracoval na statku. Karel už jako student měl pohybový talent. Začínal se cvičením na nářadí. Dále pak profesionálně závodil za Dělnickou tělocvičnou jednotu Kladno. S opravdovou tvrdou atletikou se ale setkal až na Karlově Univerzitě v Praze. Vystudoval pedagogiku s aprobací - tělocvik a zeměpis. V letech 1951 až 1953 závodil za družstvo mužů.

V roce 1955 začal trénovat dívčí atletiku. Už v roce 1958 zaznamenali společně první úspěch. Ve skoku vysokém se stala Jana Kuchařová mistryně dorostenek v České republice. Potom začal Karel Kozák trénovat i chlapce. S jejich sportovní skupinou rovněž sklízeli velké úspěchy. Z týmu se stal František Zdeněk nejlepším skokanem v republice.

Když Karel Kozák pracoval následně jako sekretář v klubu ACJ Kablo Kladno, oslovil klub ústřední atletický svaz, aby jako jeden z nejvýznamnějších atletických klubů v Česku napsali pro novou knihu o celorepublikové atletice příspěvek za kladenský oddíl. Jelikož se Karel psaní věnoval už před tím, padla tato zodpovědnost právě na jeho hlavu.

První kniha byla na světě a po čase se podařilo vydání i druhé publikace. Posléze dostal Karel Kozák i další motivaci a pustil se do třetího dílu. Zanechal po sobě tedy rozsáhlé ucelené dílo mapující kompletně historii kladenské atletiky pod názvy: První půlstoletí kladenské atletiky 1900 - 1949, Druhé půlstoletí kladenské atletiky I. 1950 - 1959, Druhé půlstoletí kladenské atletiky II. 1960 - 1971.

Rozloučení s doktorem Karlem Kozákem se uskuteční ve čtvrtek 18. července na kladenských hřbitovech v 11 hodin v hřbitovní kapli v Kladně (ul. Hřbitovní 15).

Absolvent tělovýchovy a zeměpisu. V l. 1955-1962 pedagogický asistent na katedře tělovýchovy Fakulty lékařství UK v Praze. Od r. 1962 pedagog na průmyslové a ekonomické škole v Kladně. Od roku 1987 vedoucí trenér sportovního gymnázia v Kladně. - Atlet Sokola Kladno (od r. 1949). Dlouholetý trenér, předseda krajské trenérské rady. V l. 1990-1998 sekretář atletického klubu AC Kablo Kladno. - Autor kroniky kladenské atletiky První půlstoletí kladenské atletiky 1900-1949 (2001) a Druhé půlstoletí kladenské atletiky 1950-1959 (2008).