Podle Alana Svobody, výkonného ředitele zodpovědného za expanzi skupiny, je nákup obou tepláren dalším významným krokem realizace růstové strategie skupiny. „Pozice Sev.en Energy nákupem na českém trhu významně posiluje,“ dodal Alan Svoboda.

„Strategický přechod mezi konvenční energetikou a moderními zdroji energie je pro nás příležitostí. Chceme být součástí této změny jako ti, kteří zajistí stabilitu a bezpečnost dodávek, a přitom využívají nová moderní řešení. Nákup české části Alpiqu do této strategie přesně zapadá,“ řekl Luboš Pavlas, generální ředitel Sev.en Energy.

Alpiq Generation (CZ) provozuje tři teplárenské bloky, které umožňují využít palivový mix s podílem biomasy, a dvě flexibilní plynové turbíny v Kladně. Kladenský provoz prošel v uplynulých letech významnou modernizací. Nový blok K7 tak nahradil zastaralé uhelné zařízení a splňuje přísné evropské parametry v oblasti ochrany ovzduší. Dva teplárenské kotle ve Zlíně spalují uhlí a biomasu.

Skupina Sev.en Energy provozuje v Česku dva hnědouhelné lomy a čtyři uhelné elektrárenské bloky, které nyní procházejí opravou za 7 miliard korun a zaměstnává více než 3200 lidí.