Vítězem srpnové, už třetí dražby, je společnost Elaria Group. Jak zjistil Kladenský deník, založena byla přitom teprve letos v dubnu a sídlí v Praze 4. Na aukci byla firma tehdy zastoupena ženou z Ruska.

Jak se podařilo zjistit, společnost Elaria Group má svoji, patrně jen virtuální, kancelář spravovanou firmou Smart Office&Companies, která se zabývá poskytováním prestižních sídel pro firmy a prodejem předzaložených společností.

Kromě posledního zmařeného pokusu o koupi Poldi se v letošním roce uskutečnily od jara už dvě aukce, jejich výsledek rovněž přišel vniveč.

Firmy Poldi a Poldi Trade byly koncem června na druhý pokus vydraženy za 251 milionů korun. Vítězem dražby se stal podnikatel Jindřich Vlček a jeho společnost Warhols Hold. Za podnik měl zaplatit do třiceti dnů, což se ale nestalo. První dražba, která se konala v dubnu, byla také zmařena. Ani tehdy dražitel, Compagnia del mediterraneo Steel, nezaplatil včas cenu 261 milionů korun.

Jak řekl Kladenskému deníku insolvenční správce Michal Žižlavský, je potřeba jít cestou exekutorské dražby, která zpřísňuje mechanismy na ochranu proti maření prodeje. "Již před konáním druhé opakované dražby jsem vyhodnotil situaci tak, že subjekty, které se účastní prodejního procesu, mají pravděpodobně zájem prodej prodlužovat. Doporučil jsem proto zajištěnému věřiteli a věřitelskému výboru ukončení dosavadního procesu dražby a zahájení exekutorské dražby. U tohoto způsobu prodeje existují přísnější bezpečnostní mechanismy proti maření prodeje. Konkrétně lze nastavit vyšší dražební jistotu a v případě dalšího maření prodeje lze uplatnit vyšší sankce," vysvětluje Michal Žižlavský.

Zajištěný věřitel, který má právo udílet insolvenčnímu správci závazné pokyny ke zpeněžení majetku Poldi, i věřitelský výbor, který v řízení hájí společný zájem věřitelů, upřednostnili přesto v rozporu s doporučením správce konání druhé opakované dražby. "Tehdy jsem s nimi předjednal alespoň kompromisní řešení, kdy bude v případě neúspěchu druhé opakované dražby přímo zahájena exekutorská dražba. Šlo o aktuálně nejrychlejší řešení. Druhou možností byl proces přezkoumání vhodnosti udělených pokynů soudem, což vyžaduje určitý čas," dodává Žižlavský.

Nyní, kdy byla zmařena další dražba, insolvenční správce v souladu s předběžnou dohodou s věřiteli zahájil přípravu exekutorské dražby. Zatím má k dispozici kladná stanoviska věřitelského výboru a jednoho ze zajištěných věřitelů. Věřitelé požadují konkrétní exekutorský úřad, což správce odsouhlasil. Nyní buď proběhne řádný proces exekutorské dražby nebo insolvenční správce Michal Žižlavský aktivuje dohledovou činnost insolvenčního soudu.

Soud loni v březnu povolil Poldovce reorganizaci, vedení se ale nepodařilo splnit její podmínky, například splacení dluhů, jež vznikly před úpadkem společnosti. Pomoci měl nový investor, jednání ale nevyšla. V Poldi dříve fungovaly provozy ocelárny, kovárny, dokončující výroby a tepelného zpracování. V obou dnes vydražených firmách ještě donedávna pracovalo 150 lidí. Ti nakonec dostali výpovědi.

Po roce 1989 podnik přišel o velké energetické a vojenské zakázky. Pod vedením Vladimíra Stehlíka se  jednotlivé části holdingu postupně dostaly do konkurzu. Rozpadem obřího podniku vznikla řada menších firem. Některé z nich, jako například Strojírny Poldi nebo Sochorová válcovna provozovaná Třineckými železárnami, fungují dodnes.