Návštěvníci si mohli prohlédnout budovu, vybavení školy, dozvěděli se bližší informace o studiu a v neposlední řadě si vyzkoušeli mnohé přístroje například na zjišťování očních vad nebo pomocí mikroskopů nahlédli do světa, který je pouhým okem neviditelný. Velký zájem projevovali například o možnost ovládat robota pomocí vlastních svalů a elektrod nebo vyzkoušet si resuscitaci na umělém člověku.